Titulná strana / Homepage
   
 

 

Pravidlá

EOJ 2016 sú agility preteky s oficiálnou podporou FCI, jeho základ položil FCI reglement v roku 2012. Preteky sú otvorené pro všetky psy s preukazom pôvodu (ďalej PP) aj bez neho. Každý pes musí mať výkonnostný preukaz, vydaný národnou organizáciou s členstvom v FCI alebo v blízkom vzťahu k FCI. Všechny národné organizácie sú pozývané na účasť na týchto pretekoch. Počet štartujúcich tímov je obmedzený na 400, z nich môže byť maximálne 50% kategórie large.

Každá národná organizácia má právo nominovať pretekárov a posielať přihlášky najneskôr do 31.5.2016. Vedúci reprezentácie pošle informačný e-mail na eoj2016@skiper.sk a bude mu potvrdená registrácia. Ak sa jednotlivé krajiny rozhodnú usporiadať kvalifikáciu, musí byť otvorená pre psov s PP aj bez PP. Zoznam prihlásených krajín, ktoré budú posielať prihlášky cez národnú organizáciu, bude uverejnený na stránkach eojunior2016.skiper.sk. Pretekári z ostatných krajín môžu posielať svoje prihlášky priamo organizačnému tímu do 15.6.2016. Každá krajina môže prihlásiť maximálne 24 tímov. Usporiadateľská krajina môže prihlásiť o 12 tímov viac. Z prihásených tímov môže byť maximálne 50% v kategórii large. Zloženie družstiev je potrebné nahlásiť do 15.6.2016. Po tomto termíne vytvorí usporiadateľ družstvá z tímov, ktoré nebudú zaradené do žiadneho družstva.

Kategórie EOJ 2016

Deti - do 15 rokov (ročník 2002 a mladšie)
Juniori - 15 až 18 rokov (ročník 2001 až 1998)

Minimálny vek psa pre štart na pretekoch je 18 mesiacov.

Psovod musí mať štátne občianstvo vysielajúcej krajiny. Psovodi s dvojitým občianstvom sa môžu prihlásiť iba za jednu z týchto krajín.

EOJ - jednotlivci

Súťaž prebieha ve veľkostných kategóriách small, medium a large, rozdelené na deti a juniorov.

Behajú sa 2 behy (jumping a agility). V druhom behu – agility, sa bude štartovať v opačnom poradí podľa výsledkov z jumpingu. Víťaza určí súčet výsledkov jednotlivých behov, tím získa titul Víťaz EOJ 2016 detí/juniorov v každej veľkostnej kategórie.

EOJ - družstvá

Sútaž prebieha ve veľkostných kategóriach large a small/medium spolu, bez rozlíšenia vekovej kategórie. Družstvo sa skladá z 3 alebo 4 tímov.

Behajú sa 2 behy (jumping a agility). Počítajú sa tri najlepšie výsledky družstva. Víťaza určí súčet výsledkov jednotlivých behov. Družstvo s nejlepším výsledkom získa titul Vítaz EOJ družstiev 2016 v kategórii large a v kategórii small/medium.

Verinárna kontrola a kontrola totožnosti

V priebehu prezentácie bude kontrolovaná identita každého psa. Všetci pretekári musia odovzdať výkonnostný preukaz alebo licenciu vystavenú národnou organizáciou. Každý pretekár predloží doklad potvrzujúci datum narodenia s fotografiou.

Pretekov ani tréningu sa nesmú zúčastniť psi, ktorí neprejdú veterinárnou prehliadkou.

Ostatné

Výška štartovného: 30 EUR/tím pre jednotlivcov a družstvá, 20 EUR/tím iba jednotlivci alebo iba družstvá

Na tréningu nie je možné prestavovať prekážky, iba upravovať výšku podľa veľkostnej kategórie.

 

  Copyright © 2015, Pavol Vakonič www.skiper.sk